Privacyverklaring conform AVG

Bedankt voor het willen gebruik maken van onze diensten of het bezoeken van onze website. In dit privacybeleid beschrijven wij welke persoonsgerelateerde informatie en hoe wij dit verzamelen als je onze website bezoekt of gebruik wilt maken van onze diensten. We beschrijven in dit privacybeleid ook hoe deze informatie wordt gebruikt. Wij zien jouw privacy als een serieuze zaak en delen deze nooit met derden/ klanten mits daar mondeling, schriftelijk (mail) toestemming voor is gegeven.

Wij hebben het gebruik van onze website en recruitment processen en diensten ingericht op de GDPR (General Data Protection Regulation)/AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en Privacywetgeving en gaan volgens deze regelgeving(en) om met onze data.

 

Inhoud

 1. Algemene informatie.

1.1.       Definities.

1.2.       Aanpassingen.

1.3 Toestemming.

1.4 Vragen en/of opmerkingen en/of uitschrijven.

1.5 DPO/ FG..

 1. Informatie die we verzamelen.

2.1.       Informatie die je vrijwillig aan ons verstrekt.

2.2.       Informatie die we automatisch verzamelen.

 1. Waarom we informatie verwerken.

3.1.Uitvoering van een contract

3.2. Wettelijke verplichtingen

3.3. Sales- en marketingactiviteiten.

 1. Rechten van de kandidaten.
 2. Cookies en tracking.

5.1.       Er zijn 4 type cookies die gebruikt worden op onze website.

5.2.       Overzicht cookies.

5.3.       Cookies verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid.

 

1.    Algemene informatie

1.1.  Definities

Deze definities helpen je bij het begrijpen van ons privacybeleid.

 • Als we het over wij/ons/onze hebben, bedoelen we CodeGuild, gevestigd in Amsterdam, Nederland.
 • Als wij zeggen kandidaat of bezoeker van onze website, bedoelen we een persoon die interesse toont of heeft getoond in onze vacatureaanbod en zich heeft aangemeld via onze website, aanmeldingskanalen, telefonisch en/of via mailcontact om gebruik te maken van onze diensten als werving en selectie bureau.
 • Klanten zijn bedrijven of organisaties die gebruik maken van onze diensten voor het werven van nieuwe werknemers. De kandidaat wordt hier ten allen tijde voorgesteld met wederzijds instemming van de kandidaat voor het bemiddelingsproces. Met deze klanten worden aparte overeenkomsten afgesloten voor het waarborgen van jouw privacy volgens deze richtlijnen.
 • Persoonlijke informatie is informatie die gebruikt kan worden om jou van dienst te zijn voor arbeidsbemiddeling doeleinden maar ook om je op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen in de arbeidsmarkt of passende vacatures binnen ons aanbod.
 • Aanmeldingskanalen: Het privacybeleid is van toepassing op onze website codeguild.nl en na eerst contact via de volgende kanalen: telefonisch, schriftelijk, emailcontact, aanmeldingen via jobboards bijv. Indeed, monsterboards, linkedin etc.

Bij elke aanmelding worden er alleen de noodzakelijke gegevens verzameld die nodig zijn voor het behandelen van een aanvraag of aanmelding. Kandidaten worden gevraagd  maar niet verplicht om aanvullende persoonsgegevens achterlaten te laten (naam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer) naast hun cv wat wel een vereiste is. Dit vormt de basis voor het opstarten van het recruitment-proces zowel als het op de hoogte houden van mogelijk interessante of passende vacatures via emailberichten of marketingskanalen zoals socialmedia.

1.2.  Aanpassingen

Wij kunnen dit privacybeleid op elk moment opnieuw aanpassen. De meest recente versie wordt aangegeven door het versienummer en de datum onderaan dit privacybeleid. Alle updates en wijzigen zijn per direct van kracht. We publiceren de aangepaste versie op de website en via een link naar het Privacybeleid in de footer van onze nieuwsbrieven en website of communiceren deze via elke aanmelding van kandidaten via onze website of bovengenoemde aanmeldingskanalen. Tijdens en na elke  aanmelding wordt de kandidaat op de hoogte gesteld van de voorwaarden met betrekking tot het privacybeleid en stemt hier in via het bijgevoegde akkoord/ optin link.

Wij raden elke kandidaat aan om dit privacybeleid vaker te bekijken om op de hoogte te blijven van wijzigingen die op jou van toepassing zijn. Onze elektronisch of anderszins opgeslagen kopieën van dit Privacybeleid zijn de echte, volledige, geldige, authentieke en afdwingbare kopieën van de versie van het beleid, dat van kracht was op de betreffende datum dat wij jouw persoonsgegevens hebben verkregen.

1.3 Toestemming

Dit Privacybeleid is leidend en houdt rekening met – en respecteert – alle data die we hebben verzameld, of verzamelen van de kandidaat. Indien van toepassing hanteren we aparte gebruikersvoorwaarden, waar we altijd aparte en doelbewust mondelinge toestemming voor zullen vragen. Zoals het voorstellen van jou als kandidaat aan één van onze klanten.

1.4 Vragen en/of opmerkingen en/of uitschrijven

Als je je wilt uitschrijven voor onze e-mails, kun je je te allen tijde afmelden via de afmeld-link onderin onze e-mails. Als je vragen, opmerkingen en/of klachten hebt of als je persoonlijke informatie wilt updaten, verwijderen of wijzigen, neem dan contact met ons op. Gebruik ons contactformulier of stuur ons een brief naar:

CodeGuild

Molenpad 6

1016GM

Amsterdam

avg@codeguild.nl

Indien de kandidaat in direct contact staat met één van onze consultants, dan wordt hij/zij geadviseerd om contact op te nemen met de desbetreffende consultant over alle recruitment processen en mailcontact die verband houden met de verwerking van de gegevens van de betrokkene kandidaat en met de uitoefening van hun rechten onder de AVG/GDPR wetgeving. Zoals het verzoek om vergeten of verwijderd te worden en het wijzigen of aanpassen van gegevens.

1.5 DPO/ FG

Wij verwerken geen persoonsgegevens op grote schaal of bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid, ras, politieke opvatting, geloofsovertuiging of strafrechtelijke. Wij gebruiken alleen de essentiële en nodige persoonsgegevens zodat de kandidaat die zich aanmeld of bezoeker van onze website die interesse heeft in onze diensten de volledige ervaring krijgt van onze werving en selectie activiteiten.

Wij hebben geen data protection officer of functionaris voor de persoongegevens in dienst. Wel hebben wij maatregelen genomen om onze recruitment processen zowel als marketing activiteiten aan te passen conform AVG/ GDPR.

2.    Informatie die we verzamelen

2.1.  Informatie die je vrijwillig aan ons verstrekt

Als je onze website bezoekt en instemt met het gebruik van cookies zowel essentieel als aanbevolen, aanmeldt als kandidaat via onze website of direct contact opneemt met onze consultant via één van de aanmeldingskanalen of met ons communiceert via een andere weg deel jij met ons persoonsgebonden informatie.

Deze informatie kan jouw naam of jouw inschrijfnaam bevatten, je fysieke adres, je e-mailadres, telefoonnummer maar ook details als locatie. Door het geven van deze informatie, stem je ermee in dat deze informatie door ons verzameld, gebruikt en opgeslagen wordt.

2.2.  Informatie die we automatisch verzamelen

Als je onze websites bezoekt kunnen we informatie verzamelen. Deze informatie kan je ip-adres, je besturingssysteem, je browser-id, je browser-activiteit en andere informatie met betrekking tot bezoeken aan onze of een andere website bevatten. We kunnen deze informatie verzamelen als onderdeel van log-files maar ook door het gebruik van cookies of andere tracking-technologieën. Voor een meer gedetailleerde uitleg verwijzen we je naar ons Cookiebeleid hieronder (hoofdstuk 5).

3.    Waarom we informatie verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk of wanneer er verzoek wordt gedaan om deze te verwijderen. Wil je meer weten over de afwegingen die wij maken bij het verwerken van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons via avg@codeguild.nl

 3.1. Uitvoering van een contract

De persoonsgegevens van de kandidaat die zich aanmeldt voor onze diensten worden verwerkt voor het uitvoer van het contract. Vanaf het moment dat de overeenkomst is gesloten met toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens van de kandidaat, ondernemen wij stappen met jou als werkzoekende om een match te maken met een potentiële werkgever vanuit onze netwerk van opdrachtgevers/klanten.

 3.2. Wettelijke verplichtingen

Een klein gedeelte van onze verwerkingen voeren wij uit omdat deze wettelijk verplicht zijn. Het gaat daarbij vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Ook kunnen we in het geval van juridische plichten persoonsgegevens verwerken. Dit geldt alleen voor kandidaten die succesvol door ons zijn bemiddeld bij één van onze klanten, dit zijn n.a.w. gegevens voor het opstellen van arbeidscontracten en het opmaken van facturen voor onze klanten.

3.3. Sales- en marketingactiviteiten

Op basis van de automatisch verzamelde persoonsgegevens via cookie instellingen of vrijwillig verstrekte persoonsgegevens, worden marketingcampagnes opgezet. Hoe meer gegevens wij hebben van de betrokkene des te persoonlijker de marketingcampagnes worden ervaren.

Voorbeelden zijn wanneer iemand een vacature bezoekt en instemt met de uitgebreide cookie instellingen dan zal diegene een banner of advertentie zien met algemene berichtgeving vanuit onze organisatie. Bij een aanmelding via onze website, direct of andere kanalen, krijgt de kandidaat een opvolgbericht met de privacyverklaring en stemt daarbij in om persoonlijke email berichten te ontvangen en/of telefonisch gecontacteerd te worden door ons.

4.    Rechten van de kandidaten

Onder de privacywetgeving/ AVG heeft elk persoon (de betrokkene) van wie gegevens worden verwerkt de volgende rechten. Als CodeGuild doen wij ons best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je daarbij tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Voor meer informatie kun je mailen naar avg@codeguild.nl

 • Informatie en inzage: Je hebt als kandidaat te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens die wij verwerken in te zien
 • Rectificatie: Ben je van mening dat de persoonsgegevens die wij van jou hebben niet up to date zijn of aangepast mogen worden? Neem dan contact met ons
 • Recht om vergeten te worden: Je hebt te allen tijde het recht om een verzoek bij ons te doen voor het tijdelijk of permanent verwijderen van jouw persoonsgegevens. Afhankelijk van hoe ver je als kandidaat bent in het recruitmentproces, kan het voorkomen dat wij bepaalde persoonsgegevens voor administratieve of juridisch redenen nog nodig hebben.
 • Beperking: ben jij van mening dat wij jouw persoonsgegevens alleen mogen gebruiken voor specifieke doeleinden dan kun je daar ook een verzoek voor indienen.
 • Bezwaar: voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je schriftelijk (per e-mail of post) bezwaar indienen. Wij gaan zorgvuldig met je aanvraag om en komen hier z.s.m. bij je op terug.
 • Overdraagbaarheid: dit is een nieuw recht onder de AVG, waarop je een beroep kunt doen als je je persoonsgegevens over wilt (laten) dragen. Dit is bij ons (waarschijnlijk) niet aan de orde, maar we helpen je graag verder als je hier vragen over hebt.

 

5.    CodeGuild Cookiebeleid

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare tracking-technologieën, zoals meet- en conversiepixels (hierna:cookies), om onze dienstverlening te verbeteren, onze website optimaal te laten functioneren, efficiënt en verantwoord om te kunnen gaan met onze online marketing budgetten. Elke bezoeker van de website krijgt de keuze om in te stemmen met welke cookiesetting hij of zij gebruikt wilt maken van onze website.

5.1.  Er zijn 4 type cookies die gebruikt worden op onze website.

 1. Noodzakelijk: deze cookies zijn essentieel om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt, ze stellen je in staat om door onze website te navigeren en gebruik te maken van de functies.
 • Deze cookies identificeren je niet als individu. Als je niet akkoord gaat met deze cookies, kan dit invloed hebben op de prestaties van onze website, of delen ervan.
 1. Functioneel: met deze cookies onthoudt onze website via welke kanaal jouw aanmelding bij ons is binnengekomen en houdt statistieken bij over het aanbod van onze vacatures en het aantal reacties van kandidaten.
 • De informatie die deze cookies verzamelen, kan persoonlijk identificeerbare informatie zijn die je hebt verstrekt, zoals je naam, telefoonnummer, cv of website sessie id. Wij zullen altijd open zijn over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen en met wie we het delen, indien aan de orde. Als je niet akkoord gaat met deze cookies, kan dit invloed hebben op de prestaties, functionaliteit van onze website en het tijdig opstarten van het recruitment proces.
 1. Prestatie : deze cookies helpen ons begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze websites door informatie te verstrekken over de bezochte gebieden, de tijd doorgebracht op de website, en eventueel ondervonden problemen, zoals foutmeldingen. Dit helpt ons bij het verbeteren van de prestaties van onze websites.
 • Deze cookies identificeren je niet als individu. Alle gegevens worden anoniem verzameld en samengevoegd.
 1. Targeting/advertenties : deze cookies volgen je over onze website en stellen ons in staat om algemene niet persoonsgebonden maar relevante berichtgevingen te tonen bijv. in de vorm van banners of socialmedia berichtgevingen.
 • Deze gegevens worden verwerkt door bijv. het google adverteerplatform adwords en socialmedia kanalen zoals facebook. De bezoeker is te allen tijde in staat om zich via zijn browser of via deze specifieke kanalen in de instellingen dit aan te passen.

De verschillende type cookies kunnen bestaan uit “sessie-cookies” en “blijvende cookies”. Sessie-cookies zijn tijdelijke cookies die op je computer/apparaat blijven totdat je de CodeGuild-website weer verlaat. Een blijvende cookie blijft veel langer op je computer of totdat deze handmatig wordt verwijderd (hoe lang de cookie op je apparaat blijft hangt af van de “levensduur” van de specifieke cookie en de instellingen van je browser).

5.2.  Overzicht cookies

Gebruikte cookie Doel Type Levensduur
Google Analytics  

Het gebruik van de website en inzicht te krijgen in statistieken van aanmeldkanalen

Noodzakelijk, prestatie en functioneel Maximaal 2 jaar
Facebook pixel  

 

Op basis van bezochte webpagina’s worden algemene advertenties getoond indien daar een campagne voor draait

Targeting/ advertising Maximaal 90 dagen
Hotjar  

Geanonimiseerd inzicht krijgen op gebruikersgedrag om de website te optimaliseren

Functioneel  

Tijdelijke cookie, gebaseerd op browser sessie

 

5.3.  Cookies verwijderen

Mocht de bezoeker van de website van gedachte veranderen dan is diegene ten allen tijd in staat om zichzelf uit de tracking of cookieopname te halen door de webbrowser cookies te verwijderen. Elke webbrowser biedt de mogelijkheid op browser historie en cookie gegevens te wissen, voor hulp kun je altijd de support raadplegen van de desbetreffende browser per apparaat.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

CodeGuild behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Alle veranderingen worden op deze pagina gecommuniceerd. Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 23 -mei- 2018

Versie 2